BallCushion

 •  
   

   

  "La hiperactivitat s'entén com una activitat excessiva i inapropiada en relació tant amb l'edat com en l'exigència de la tasca que s'ha de dur a terme. Un dels principals problemes que trobem en el TDAH especialment durant la infància i adolescència és la incapacitat per a controlar i modular eficientment la seva hiperactivitat, com a conseqüència de la fallada en el desenvolupament de les funcions executives, el sistema regulador del comportament («Executive Functions: What They Are, How they work, and Why They Evolved» Barkley, 2012)"

   

  "Quan traslladem aquesta situació a les aules, és habitual que l'infant amb hiperactivitat sigui incapaç de romandre completament quiet. D'aquesta manera, si obliguem a l'alumne hiperactiu a romandre assegut o en algun lloc concret prestant atenció a alguna cosa o a algú, als pocs segons inevitablement observem malestar i diferents comportaments com ara moure les cames, rascar-se el cos, remoure's a la cadira, canviar constantment de posició, distracció, donar petits copts, etc." (*)

   

  BallCushion és un coixí de boles d’estimulació propioceptiva útil per a nens i adults hiperactius. També ajuda a combatre dolors d'esquena gràcies a proporcionar una postura correcta quan estem asseguts. Si ens movem sobre el coixí, les boles de plàstic que conté també es mouran i per a restablir l’equilibri, automàticament hem de canviar de posició. Aquesta característica exclusiva ajuda als usuaris del BallCushion a romandre asseguts i concentrats durant més temps, en una posició d'assegut dinàmica. En un/a nen/a d’edat escolar hi observarem un millor rendiment i un augment significatiu de la seva capacitat d’aprenentatge.

   

 •  

  "La hiperactividad se entiende como una actividad excesiva e inapropiada en relación tanto con la edad como en la exigencia de la tarea que haya que llevar a cabo. Uno de los principales problemas que encontramos en el TDAH especialmente durante la infancia y adolescencia es la incapacidad para controlar y modular eficientemente su hiperactividad, como consecuencia del fallo en el desarrollo de las funciones ejecutivas, el sistema regulador del comportamiento. («Executive Functions: What They Are, How they work, and Why They Evolved» Barkley, 2012)"

   

  "Cuando trasladamos esta situación a las aulas, es habitual que el/la niño/a con hiperactividad sea incapaz de permanecer completamente quieto/a. De esta manera, si obligamos al/ a la alumno/a hiperactivo/a a permanecer sentado/a en algun sitio concreto prestanto atención a alguna cosa o a alguien, a los pocos segundos inevitablemente observamos malestar y diferentes comportamientos como mover las piernas, rascarse el cuerpo, removerse en la silla, cambiar constantemente de posición, distracción, dar pequeños golpes, etc." (*)

   

  BallCushion es un cojín de bolas de estimulación propioceptiva útil para niños y adultos con hiperactividad. También ayuda a combatir dolores de espalda cuando estamos sentados. Si nos movemos sobre el cojín, las bolas de plástico que contiene también se moverán y para restablecer el equilibrio automáticamente tenemos que cambiar de posición. Esta característica exclusiva ayuda a los usuarios del BallCushion a permanecer sentados y concentrados durante más tiempo en una posición de sentado dinámica. En un/a niño/a de edat escolar observaremos un mejor rendimiento y un aumento significativo de su capacidad de aprendizaje.

   

  (*) Texto extraído del artículo de Sara Ortega Tapia, Neuropsicòloga clínica de Fundació CADAH (2016) "Aula: Canalizar la hiperactividad física mejora el rendimiento atencional", de la página web: https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/aula-canalizar-la-hiperactividad-fisica-mejora-el-rendimiento-atencional-.html

   

  ♥ Elemento recomendado por 

   

  Ver vídeo

  Ir a la Tienda