Avís legal

Aquesta web està administrada per:

HANDYCAT IDP S.L.
NIF B43490044
C/ Artesans, 11-C. Pol. Industrial. 43800 Valls. Tarragona.
Tel. (+34) 977 609 003

En accedir al nostre web s’accepta que HANDYCAT IDP S.L. no es responsabilitza de cap dany, directe o indirecte, derivat de l’accés i/o l’ús del web.

HANDYCAT IDP S.L. s’esforça per incloure informació precisa i actualitzada a la pàgina web. Malgrat això, i eventualment, aquesta informació pot ser errònia o incompleta. HANDYCAT IDP S.L. no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió en el contingut de la seva pàgina web.

La marca HANDYCAT i el seu logo son propietat exclusiva de HANDYCAT IDP S.L. L’accés no implica en cap cas llicència de cap tipus per a la seva reproducció i/o distribució, prohibides excepte que hi hagi consentiment previ i exprés per escrit de HANDYCAT IDP S.L.

Els drets d’autor del material contingut en aquesta pàgina web és propietat de HANDYCAT IDP S.L. i no pot ser utilitzat excepte que hi hagi consentiment previ i exprés per escrit de HANDYCAT IDP S.L.

De les visites que rep la nostra pàgina web, el servidor en reconeix automàticament: l’adreça IP, data i hora d’entrada i sortida del web i els fitxers que has baixat.

El lloc web de HANDYCAT pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per desenvolupar determinades funcions que son considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única fi de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen quan acabi la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Pots dirigir qualsevol aclariment o consulta sobre aquestes normes al Departament d’Atenció al client, tel. (+34) 977 609 003 o mitjançant el nostre formulari web.

Vols estar informat sobre les novetats?