Política de Privacitat

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran tractades sota la responsabilitat de HANDYCAT IDP SL amb CIF B43490044, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, tom 1277, foli 87, full T14420, inscripció 1a. La finalitat del tractament és la de mantenir la relació comercial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no es transmetran a terceres persones i es conservaran sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.

Baixa de la llista de correu

Si no voleu rebre més informació a través del correu electrònic dels nostres serveis, sol·liciteu la baixa a l’adreça de correu electrònic: hola[arrova]handycat[punt]com.

Confidencialitat de les comunicacions

El contingut dels correus electrònics i dels seus annexos és estrictament confidencial. En cas que vós no sigueu el destinatari i hàgiu rebut un missatge per equivocació, us agrairem que ho comuniqueu al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

Protecció de Dades Personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, els següents tipus dades personals seran incorporades en fitxers responsabilitat de HANDYCAT i amb domicili a C/ Artesans, 11C Valls 43800 (Tarragona):

 • Dades de contacte a través de comunicacions per correu electrònic o formulari de contacte: la finalitat de les vostres dades és la de gestionar nous contactes i donar resposta a la vostra petició, així com informar sobre els nostres serveis. Aquestes seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • Dades recollides mitjançant el formulari de registre d’usuari: seran tractades amb la finalitat de gestionar l’agenda i poder comunicar-li els canvis que siguin oportuns. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que no es retiri el consentiment.
 • Dades recollides mitjançant el formulari d’inscripció a la newsletter: les vostres dades seran tractades per gestionar l’enviament de comunicacions comercials a la direcció especificada de correu electrònic. Aquestes dades no seran comunicades a tercers i seran conservades amb la finalitat amb les que varen ser recaptades, podent sol·licitar la baixa de les comunicacions en qualsevol moment.
 • Dades recollides durant el procés de compra: les vostres dades seran tractades per a processar l’ordre de compra i poder-li’ls enviar a l’adreça proporcionada, així com poder tramitar-ne la facturació, conforme l’obligació legal de la Societat.
 • Dades tractades en les nostres xarxes socials: segons els punts anteriors s’incorporaran al Fitxer de Xarxes Socials i Responsabilitat de Marketing de HANDYCAT per gestionar aquesta informació i les dades obtingudes a partir de la interacció amb els usuaris de les nostres xarxes. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas, podreu revocar el consentiment donat o exercir els drets previstos:

 • D’accés: teniu dret a saber si tractem dades personals i, si fós així, a accedir a aquestes dades i obtenir informació sobre els tractaments que se’n realitzen.
 • Rectificació: vinculat al caràcter d’inexactitud o incomplet de les vostres dades. Teniu dret a rectificar les dades personals inexactes i que les vostres dades personals siguin completes.
 • Supressió: teniu dret a obtenir la supressió de les vostres dades personals («dret a l’oblit»), quan ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual es van recollir, revoqueu el consentiment en el qual es basava el tractament, us oposeu al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per a complir amb una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
 • Limitació del tractament: dret consistent en senyalar les vostres dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, segons petició, les vostres dades personals indicades es deixin de tractar.
 • Oposició: teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades quan es basi en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la vostra situació personal.
 • Portabilitat de les dades: teniu dret a rebre les dades personals facilitades al responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.
 • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: teniu dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les vostres dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en vós o que us afecti negativament.

Aquestes peticions hauran de realitzar-se al carrer Artesans, 11C Valls 43800 (Tarragona) o mitjançant el formulari de contacte. De la mateixa manera, també podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Informació Legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2022 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE), HANDYCAT INICIATIVES A LA DIVERSITAT PERSONAL SL (en endavant HANDYCAT) amb domicili a C/ Artesans, 11C Valls 43800 (Tarragona) amb CIF B43490044 i correu electrònic hola[arrova]handycat[punt]com.

Els dominis web

Les xarxes socials

HANDYCAT no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui en les seves pàgines web o presència online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts per la llei, HANDYCAT no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de HANDYCAT són elaborats per professionals degudament qualificats per l’exercici de la seva professió. Tanmateix, els continguts i la informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu o divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de HANDYCAT poden contenir enllaços (links) a altres pàgines terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats del contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els texts, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de HANDYCAT o dels seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment inequívoc de HANDYCAT.

De la mateixa manera, ens reservem el dret a retirar l’accés al portal sense necessitat d’avís previ a qualsevol usuari que contradigui el que es disposa en el present avís legal.

Xarxes Socials

Com a usuari haureu de disposar del vostre perfil en les xarxes socials per a poder interactuar amb HANDYCAT i acceptar la relació amb la nostra xarxa social. Si així ho feu, HANDYCAT tindrà accés al vostre perfil d’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats de la mateixa xarxa social i podrà interactuar amb aquest mitjançant l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si no desitgeu que HANDYCAT pugui accedir al vostre perfil o interrelacionar-se amb ell, serà necessari que desvinculeu el perfil deixant de seguir o eliminant com a amistat, seguidor o usuari a HANDYCAT.

Les actuacions que realitzi HANDYCAT tindran caràcter informatiu i/o publicitari, sota la responsabilitat de HANDYCAT en relació a les publicacions i comunicacions que es realitzin per a aquests mitjans online.

La vostra participació com a usuari en concursos, promocions o sortejos implicarà que accepteu les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig, que seran publicades en la xarxa social de referència en el moment adient i la vostra participació implicarà que heu acceptat les mateixes. Us recordem que les publicacions que realitzeu en les xarxes socials estaran sota la vostra responsabilitat i serà necessari que respectin la legislació i els drets de tercers que afectin amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge, així com les normes de les mateixes xarxes socials que consten en els següents enllaços:

 • Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
 • Instagram: https://help.instagram.com/
 • Twitter: https://twitter.com/es/tos
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

Propietat industrial i intel·lectual

En referència al lloc web de HANDYCAT, els drets de propietat intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció del mateix, les seves pàgines, la seva presència en xarxes socials, pantalles, la informació que conté, la seva aparença i disseny, així com els enllaços («hipervincles») establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva de HANDYCAT llevat que expressament s’establís una altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, o qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per HANDYCAT, per les seves subsidiàries i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut per persones diferents del seu titular legítim i sense el consentiment exprés i inequívoc de HANDYCAT, podrà ser denunciat i enjudiciat per tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsable HANDYCAT de l’ús que en pugueu fer, essent l’única responsabilitat la vostra persona.

Només està permès descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web i xarxes socials per a ús personal i privat. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar informació, continguts o advertències d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de HANDYCAT.

HANDYCAT no transfereix als usuaris la propietat de cap software. L’usuari és el propietari del dispositiu en el qual es descarrega i grava aquest software però HANDYCAT en posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual. Si l’usuari transfereix aquest software al seu terminal, no podrà disseccionar-lo per al seu estudi i descompilar-lo, traduir-ne la versió del codi objecte original o el seu idioma, a un altre codi o idioma diferent.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació Espanyola, sent competents en els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Vós, en virtut de la vostra acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncieu expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent us pogués correspondre.

Vols estar informat sobre les novetats?